Warunki wynajmu

1. Usługa wynajmu realizowana jest na podstawie zamówienia telefonicznego mailowego lub osobistego, w którym należy określić przedmiot najmu, przewidywany czas jego trwania oraz miejsce pracy urządzenia.

2. Dokumenty niezbędne do realizacji Umowy Najmu (pierwsze wypożyczenie):

firmy:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
  • upoważnienie do podpisywania dokumentów

osoby prywatne:

  • dokumenty ze zdjęciem oraz adresem zamieszkania,
  • potwierdzenie adresu zameldowania (np. rachunek za energię elektryczną, czynsz, gaz, telefon).

3. Wydanie sprzętu następuje po podpisaniu umowy najmu oraz wpłaceniu kaucji wysokości stosownej do wartości danego urządzenia.
Przekazanie sprzętu najemcy jest dodatkowo poprzedzone przeglądem technicznym oraz instruktażem z zakresu jego użytkowania.

4. Czas trwania umowy najmu liczony jest od dnia i godziny odbioru urządzenia przez najemcę do dnia jego zwrotu włącznie uzgodnione wcześniej np. telefonicznie.

5. Zwrot sprzętu musi się odbyć w terminie określonym w Umowie Najmu a ew. przedłużenie korzystania z przedmiotu najmu musi się odbyć tylko za zgodą Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, oraz wyczyszczonym, gotowym do dalszej eksploatacji.

6. Koszt zużycia materiałów eksploatacyjnych (paliwo, dłuta, wiertła i materiały eksplatacyjne) ponosi Najemca. Artykuły eksploatacyjne do nabycia na miejscu.

7. Wypożyczalnia dysponuje własną bazą transportową i świadczy usługi z zakresu transportu urządzeń na miejsce wyznaczone przez Najemcę. Za dodatkową opłatą

POBIERZ WZÓR UMOWY